Rozwody w Polsce – jak to jest?

Zmiany w stylu życia, które rozpoczęły się w latach 90-tych dotyczą wszystkich dziedzin życia. Rzutują zarówno na życie zawodowe, ale i prywatne. Stałość kojarzona jest z rutyną, a ta znowu jest postrzegana jako zjawisko nieporządne, a wręcz nudne. Obecne pokolenia coraz mniej się przywiązują, są otwarte na zmiany, a wręcz doszukują się w zmianach szansy na lepsze życie.

Rozwody i śluby w liczbach

Obserwowane zmiany stylu życia i otwartość w stosunku do zmian znajdują odzwierciedlenie w statystykach. Według danych GUS, rozwody w Polsce z roku na rok wykazują trend rosnący. W latach 90-tych ilość rozwodów cywilnych wynosiła 42 400, a  w 2016 roku, aż 63 500. Jednocześnie rok rocznie maleje liczba zawieranych małżeństw, na co główny wpływ ma malejąca ilość osób w wieku 26-28 lat oraz preferencje Polaków dotyczące życia bez ślubu.

Rozwody – najczęstsze przyczyny

Współczynnik rozwodów jest znacznie większy w miastach, niż na wsiach. Może mieć na to wpływ łatwość poznania innych osób w miastach, gdzie życie towarzyskie kwitnie oraz coraz popularniejsze stają się portale randkowe, czy speed dating, na których można szybko poznać osoby otwarte na nowe znajomości.

Według Głównego Urzędu Statystycznego w Olsztynie, największa liczba rozwodów przypada właśnie w województwie warmnińsko-mazurskim.

„Powody rozstania są różne. Najczęściej wniosek o rozwód wnoszą kobiety, ale coraz bardziej widoczny jest też wzrost złożonych wniosków z inicjatywy mężczyzn. Olsztyn nie różni się na tle całej Polski i do najczęściej podawanych powodów rozwodów, należą te najbardziej prozaiczne, czyli niezgodność charakterów, niedochowanie wierności, czy uzależnienie od alkoholu.”

mówi adwokat z Olsztyna.

Mimo, iż mogłoby się wydawać, że małżeństwa są zawierane z niezwykłą łatwością, młode osoby mają czas na podejmowanie decyzji o ślubie i ewentualnego zrezygnowania z niej. Organizacja ślubu i wesela wiąże się z dużymi nakładami finansowymi, oraz czas oczekiwania na wolne sale, orkiestrę, czy fotografa o dobrej renomie, to czas sięgający nawet do 2 lat. Statystycznie najczęściej rozpadają się małżeństwa o stażu 5-9 lat. Nierzadkim zjawiskiem jest rozwód po kilkumiesięcznym okresie wspólnego życia. Wiele ciekawych informacji znajdziesz na tej stronie.

Sprawy rodzinne

Następstwem rozwodów, w których najczęściej musi pośredniczyć adwokat są jeszcze inne sprawy rodzinne. Dziecko coraz rzadziej jest czynnikiem cementującym związek i pojawia się w momencie, gdy pary nie są jeszcze na to gotowe, co przyspiesza decyzje o rozwodzie. Co więcej, decyzje o rozwodzie są podejmowane najczęściej, gdy małżeństwa zwyczajnie już nie mogą znieść swojej obecności na wzajem i nie są zdolne do utrzymywania zdrowych relacji po zakończeniu małżeństwa. Na drodze sądowej rozstrzygane są sprawy rodzinne, dotyczące alimentów na dziecko/dzieci, czy alimentów dla żony/męża, którzy nie są w stanie rozpocząć samodzielnego życia, ze względu na brak zdolności finansowej do utrzymania się.

Coraz bardziej skomplikowany jest też proces podziału majątku. Młodzi ludzie zawierając małżeństwa nie myślą o przyszłości i konsekwencjach podpisania lub nie podpisania rozdzielności majątkowej. Takie zachowanie doprowadza do bardzo poważnych sporów po zakończeniu wspólnego życia.

Jak widać przyczyny rozpadu małżeństw nie są wyszukane i nie zawsze to obydwie strony mają wpływ na taką kolej rzeczy. Łatwość wejścia w związek małżeński  oraz presja starszego pokolenia na formalizowanie związków sprawia, że nie zawsze jest to do końca przemyślana decyzja. Zmiana czasów, gdzie rozwodnicy w wieku 22 lat są normalnością, a wychowywanie dzieci w pojedynkę również jest naturalne, wpływa na wzrastającą liczbę rozwodów. Często osobą, która pomaga w jak najlepszym zakończeniu tych spraw jest właśnie adwokat.